PCOB - Humor en ernst in de trouwzaal

17 Jan 2018 - 19:30

Bodegraven - De PCOB afd. Bodegraven-Reeuwijk houdt in de Grote zaal van Rijngaarde een bijeenkomst over “Humor en ernst in de trouwzaal”.

 

Vaak wordt gedacht, dat de huwelijksvoltrekking op het gemeentehuis een saaie en
langdradige aangelegenheid is. Diny Zimmer, die 21 jaar lang ambtenaar van de burgerlijke stand was, komt ons het tegendeel bewijzen d.m.v. gedichtjes, liedjes, mopjes, verhaaltjes over ernst en luim en wel en wee.

Op woensdag 17 januari om 19.30 uur in de Grote zaal van Rijngaarde.  U bent van harte welkom deze avond bij te wonen.