Bewonersavond Treebord Reeuwijk

15 Jan 2018 - 20:00

Reeuwijk - De gemeente nodigt belangstellenden uit voor een bewonersavond op maandag 15 januari 2018. Tijdens deze avond wordt het voorlopige ontwerp voor de Treebord in Reeuwijk gepresenteerd en is er gelegenheid om vragen te stellen. De avond is in zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, 2811 CA te Reeuwijk-Brug.

De zaal gaat om 19:45 uur open en de bewonersavond start om 20:00 uur met een korte presentatie.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is in het eerste kwartaal van 2017 begonnen met de voorbereidingen voor de herinrichting van de Treebord. Op 16 mei 2017 is er een inloopavond gehouden over de herinrichting van de Treebord. Tijdens deze avond is door aanwezige bewoners aangegeven met welke knelpunten er rekening gehouden moet worden bij de herinrichting. Ook konden bewoners zicht opgeven voor de werkgroep om zo deel te nemen aan het ontwerpproces.