Twee onderzoeken naar verkeersdruk Reeuwijk-Brug

24-12-2017 Reeuwijk-Brug - Burgerinitiatief Reeuwijk houdt een enquête over de verkeersveiligheid op de Raadhuisweg en Zoutmansweg. Er zijn al meer dan 329 enquêtes ingevuld. De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk heeft het college opgeroepen om samen met het college van Gouda een studie te verrichtingen naar de toename van de verkeersdruk op de Bodegraafse Straatweg en Zoutmansweg.
 


Op 8 en 29 november heeft een groep aanwonenden van de Zoutmansweg ingesproken over de verkeersoverlast op de Zoutmansweg bij de gemeenteraad. OP 13 december is een motie van Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk en de VVD aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om met het college van Gouda een studie uit te voeren naar de toename van de verkeersdruk op de Bodegraafse Straatweg en Zoutmansweg.

Wethouder Kees Oskam is van mening dat een weg vanuit Bloemendaal die aansluit op de Reeuwijkse Randweg de beste oplossing is om de Bodegraafse Straatweg en Zoutmansweg te ontlasten. Hij verwacht dat een gezamenlijke studie met Gouda kan helpen om tot die oplossing te komen.