Kerstmusical door leerlingen van de Pr. Beatrixschool

21-12-2017 Bodegraven Leerlingen van de Prinses Beatrixschool hebben op woensdag 20 december, de musical “De herberg is vol” opgevoerd voor ouders en andere belangstellenden.De leerlingen van de onderbouw zongen het kaarsenlied, daarna begon de musical.  De kinderen speelden vol overgave en zetten met elkaar een fantastisch mooie musical neer op het podium in de Salvatorkerk. Ze kregen een welverdiend applaus.

Na afloop van de viering was er warme chocolade melk en een kleine attentie voor alle kinderen.