Stichting De Rokende Turf opgericht

14-12-2017 Gouda -  In Gouda is afgelopen dinsdag stichting De Rokende Turf opgericht. De stichting heeft als doel om het gebouw De Rokende Turf in Sluipwijk met al zijn karakteristieken in stand te houden, daarnaast zet zij zich in om het gebouw te exploiteren als wetland-, informatie- en  educatiecentrum. Stichting De Rokende Turf dankt zijn naam aan de bijnaam die het pand kreeg rond 1900. Het gebouw was toen in gebruik als café.

Vanwege de rookontwikkeling van de turf die er gestookt werd kreeg het café de bijnaam De Rokende Turf. In 1907 werd het café gesloopt en kwam er een schoolgebouw voor in de plaats.

 
Doel
Stichting De Rokende Turf bestaat uit drie leden: voorzitter Albert Schulting, penningmeester Eugène Kraan en bestuurslid Menno Coehoorn. De stichting heeft als doel om het gebouw De Rokende Turf in stand te houden, inclusief alle karakteristieke stijlkenmerken van een voormalig schoolgebouw met schoolhek uit 1907. Het tweede doel van de stichting is om het gebouw te laten functioneren als wetland-, informatie- en educatiecentrum. Het gebouw moet centraal staan voor de inwoners van Sluipwijk en als rustpunt voor voorbijgangers dienen.
 
Erfpacht
Om dit te bereiken is de grond door de gemeente voor 30 jaar in erfpacht uitgegeven aan stichting De Rokende Turf. De stichting verhuurt het pand aan de heer Van Gemeren, die zijn bedrijf Watersnip Natuuractiviteiten, Watersnip Advies en/of Watersnip Accommodatie er heeft gevestigd.