College zet zich in voor kwartierdienst station Bodegraven

11-12-2017 Bodegraven-Reeuwijk - Het college vindt het plan van de provincie en Prorail om de intercity niet meer te laten stoppen in Bodegraven onacceptabel. Het plan is om elk half uur een sprinter te laten stoppen. De overlast door passerende treinen zal hierdoor toenemen, terwijl het halteren van één trein per half uur op hetzelfde niveau blijft. De plannen van de provincie staan haaks op de motie die de raad op 29 maart 2017 heeft aangenomen, met daarin de oproep

om in te zetten op volledige verdubbeling van het spoor voor een optimalisatie van de spoorlijn. Ook is gevraagd om een ondertunneling voor voetgangers en fietsers bij het station en bij de Vlietkade.

 
Het college gaat draagvlak creëren door samen te werken met de andere gedupeerde gemeenten. Dat antwoordde het college op schriftelijke vragen van GroenLinks. Een goede treinverbinding is volgens het college van groot belang voor studenten en voor de economische groei in de kern Bodegraven.