Stichting Burgerinitiatief Reeuwijk gaat aan de slag

06-12-2017 Bodegraven-Reeuwijk - De officiële stichtingsstatuten van Stichting Burgerinitiatief Reeuwijk liggen bij de notaris, het stichtingsbestuur is gevormd, het dagelijks bestuur en de werkgroepen worden samengesteld. Het doel is om een goed en fijn woon-, leef- en werkklimaat in Reeuwijk-Brug en Sluipwijk te houden en te verbeteren.
 
Het burgerinitiatief is partij-overstijgend zonder een politiek kleurtje. Het wordt geen politieke partij. Volgens het burgerinitiatief wordt het tijd om na te denken over manieren waarop burgers veel vaker dan eens in de vier jaar meepraten over de directe woonomgeving. Het burgerinitiatief wil een serieuze gesprekspartner zijn en het gemeentebestuur en gevraagd en ongevraagd adviseert.
 
Het burgerinitiatief draagt de dorpsoverleggen een warm hart toe. De dorpsoverleggen krijgen een belangrijke inbreng binnen het initiatief. "We zijn dan ook meer dan verheugd dat ze hebben toegezegd om als gesprekspartner aan te schuiven", zegt Annemarie Visser. "Ook vanuit het gemeentebestuur komen inmiddels enthousiaste geluiden en liggen de wegen open om het Burgerinitiatief Reeuwijk actief te steunen. De eerste meters zijn dus al binnen."
 
Meer informatie over het Burgerinitiatief Reeuwijk is terug te vinden op de website: www.burgerinitiatiefreeuwijk.nl en via de mail: info@burgerinitiatiefreeuwijk.nl. Op social media via de facebookpagina:  Burgerinitiatief Reeuwijk of volg ons via twitter.raagd advies gaan geven vanuit een onafhankelijke en stevige juridische verankerde stichting.