Toegankelijkheid sportvoorzieningen meest belangrijk

02-12-2017 Reeuwijk-Brug - De toegankelijkheid van sportvoorzieningen en het zwembad vindt het winkelend publiek in Reeuwijk-Brug West het meest belangrijke punt van de tien punten waar ze uit konden kiezen. John Kempeneers en Remco Tijssen van Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk stonden afgelopen zaterdag bij winkelcentrum Bruggehoofd en vroegen het publiek om hun mening.

Op een bord stonden tien onderwerpen die belangrijk zijn voor de gemeente. Het winkelend publiek werd gevraagd welke volgens hen het meest belangrijk waren.

Gekozen kon worden uit: Gezondheidszorg, werkgelegenheid, startgelijkheid voor kinderen, schuldhulpverlening, toegankelijkheid van sportvoorzieningen, zondagsopenstelling winkels, gezellig winkelcentrum, woningbouw, meer groen, armoedebestrijding.
 


Uiteindelijk kreeg de toegankelijkheid voor sportvoorzieningen de meeste ballen.