Mogelijkheden om leerlingen zelfstandig te laten reizen

30-11-2017 Bodegraven-Reeuwijk - Met De Reiskoffer, het pilotproject van GoOV, gaat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk actief aan de slag met mogelijkheden om leerlingen zelfstandig te laten reizen.Wethouder Laura Leijendekkers heeft donderdag 30 november het convenant GoOV ondertekend. De Reiskoffer voorziet in ‘zachte maatregelen’, die kinderen de steun

en begeleiding geven om zelfstandig te kunnen en durven reizen. Het project biedt een drieledige aanpak. Het zet in op samen reizen met een begeleider, gebruik van een speciaal apparaat met telefoon- en GPS-verbinding en de GoOV App, die stap voor stap ondersteuning biedt tijdens de reis. In overleg met GoOV, Ferm Werk en de scholen onderzoekt de gemeente hoe deze mogelijkheden ook hier succesvol kunnen worden ingezet.

 
Wethouder Leijendekkers: “Met De Reiskoffer zetten we een volgende stap in het normaliseren van de zorg. We kiezen voor beter en daarmee ook betaalbaarder leerlingenvervoer.” In de begroting is een besparing van 100.000 euro opgenomen op het totale CVV.
 
Trainer leerlingenvervoer Carolien Aalders, wethouder Laura Leijendekkers en Wilfred van Valburg, directeur GoOV, ondertekenen het convenant GoOV.