Inspectie geeft Veilig Thuis Hollands Midden voldoende

21-11-2017 Hollands-Midden De kwaliteit van Veilig Thuis Hollands Midden is voldoende. Dat blijkt uit een hertoets van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting. De wachtlijsten zijn weggewerkt en VT Hollands Midden heeft ook een kwaliteitsslag gemaakt.

 

 

De gemeenten in Hollands Midden hebben gezamenlijk en structureel extra financiële middelen ter beschikking gesteld om een toekomstbestendig Veilig Thuis te realiseren. Daardoor heeft VT Hollands Midden acht nieuwe medewerkers kunnen aanstellen. De Inspectie constateert dat de wachtlijsten bij het starten van onderzoeken zijn weggewerkt en dat de kwaliteit is verbeterd. De Inspectie constateert ook dat de verslaglegging in de dossiers helderder is geworden.