Protest tegen voorgenomen sloop

21-11-2017 Reeuwijk - De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, maakt zicht ernstig zorgen over de voorgenomen sloop van een groot deel van de Rietveldwoningen in Reeuwijk-Brug. Het betreft de huizen aan de Jan van Hoofstraat, de Vincent van Goghstraat en de Erasmusweg. Woningbouwvereniging Reeuwijk heeft onlangs wereldkundig gemaakt dat men de gehele wijk of 5 van de 6 blokken wil slopen. Daarmee dreigt uniek naoorlogs erfgoed vernietigd te worden.

Gerrit Rietveld is wereldberoemd als meubelmaker en architect. Zijn ontwerpen behoren tot de iconen van het Nederlandse erfgoed. Het gebouwde oeuvre van Rietveld bestaat vooral uit individuele villa's en enkele grotere projecten zoals de Gerrit Rietveld Academie en het Van Gogh Museum te Amsterdam. Grotere woningbouwprojecten van zijn hand zijn zeldzaam. Rietveld heeft slechts drie sociale woningbouwprojecten gerealiseerd. De woningen in Reeuwijk-Brug bezitten een grote zeldzaamheidswaarde. Het hele project bestaat uit 52 huizen. Opvallend is vooral de bijzondere plattegrond, het zijn z.g. 'om-en-om-woningen'. Kern van het woonconcept is de gelijkwaardigheid van de voor- en achtergevel die hier is gerealiseerd.

Het project in Reeuwijk-brug is van grote architectuur- en cultuurhistorische waarde voor Reeuwijk. Hoewel de woningen door een renovatie in 1979-1980 aan de buitenzijde sterk zijn gewijzigd is het Rietveldkarakter in essentie nog aanwezig en ook goed te herstellen. Sloop van deze woningen zou een historische vergissing zijn en een onnodige aantasting van het Nederlandse culturele erfgoed. Het Cuypersgenootschap roept de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de eigenaar dan ook op om in te zetten op restauratie van de woningen. Het moet goed mogelijk zijn om het herstel van de oorspronkelijke uitstraling van de huizen te combineren met de realisatie van eigentijdse woningen. Elders in Nederland, zoals in Utrecht, Amersfoort en Amsterdam is al veel ervaring opgedaan met het verbeteren en verduurzamen van bijzondere naoorlogse woningbouwprojecten.  Diverse architecten hebben zich op dit gebied gespecialiseerd. Woningbouwvereniging Reeuwijk zou gebruik moeten maken van de kennis die elders is opgedaan.