Bouwmogelijkheden in Reeuwijk-Brug klaar voor raadsbesluit

13-11-2017 Bodegrven-Reeuwijk - De notitie "Woningbouwperspectieven in Reeuwijk-Brug" wordt dinsdagavond besproken in de commissie Ruimte. In de notitie wordt voorgesteld om prioriteit te geven aan het bouwen van 25 woningen, waarvan 5 sociale huurwoningen, op Bunderhof III. Ook is het mogelijk om 10 woningen op de Steupel te bouwen en 8 bij Elfhoeven.

Woningbouwvereniging Reeuwijk gaat 62 woningen vernieuwen en de gemeente past de openbare ruimte aan in Reeuwijk-Brug West. Miereakker en Bruggehoofd kunnen met elkaar verbonden worden door nieuwe woningen van maximaal vier bouwlagen. Verder wordt onderzocht of het mogelijk is om sportpark Groene Zoom te verplaatsen naar de andere kant van de A12. Dan kan het gebied Zoutman, Reeuwijkse Poort en Groene Zoom ook verder ontwikkeld worden.

De notitie is tot stand gekomen met hulp van de inwoners die tijdens een informatieavond in mei hun inbreng hebben gegeven. Voor het bouwen van waterwoningen in het plassengebied was geen draagvlak.

Lees ook: Reeuwijk-Brug wil geen waterwoningen in natuurgebied