Fries Cabaret “Tusken Heimat & Heitelân”

24 Nov 2017 - 19:30

Bodegraven - De Friese actrice, zangeres en theaterentertainer, Inez Timmer treedt op 24 november om 19.30 uur op in Rijngaarde. Met haar prachtige stem en acteertalent weet zij heel veel mensen te boeien.


Weet u hoe heerlijk het zingt in de nabijheid van een koe, waarom de eenhoorn is uitgestorven, mannen nooit wat kunnen vinden, en hoe mooi het is in het land van Peasens en Moddergat? Na afloop bent u zeker wijzer! In kombinatie met het pianospel van Peter van der Zwaag kan de avond niet stuk. Van harte uitgenodigd bij haar Friestalig programma in Dienstencentrum Rijngaarde.
Kaarten aan de zaal verkrijgbaar à € 15,-- pp, pauzedrankje inbegrepen.
Kaarten ook per e-mail te bestellen: z.schiere@kpnplanet.nl
Organisatie en info: Fryske Krite “Fier fan Hûs” Bodegraven e.o. Tel. 06-27435709