Symposium over geluidsoverlast in stiltegebieden

10-11-2017 Bodegraven-Reeuwijk - Esther van den Bor organiseert samen met de Nederlandse Stichting Geluidshinder en het Stiltenetwerk Nederland op 29 november een symposium over het probleem onder de titel: ”Oog, oor en hart voor stilte en stiltegebieden”. Het symposium dat plaatsvindt in Haarlem vloeit voort uit onderzoek naar de stand van zaken in de achttien stiltegebieden in het Groene Hart van Holland,

verdeeld over Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Het staat los van de actie van de gemeenten "Geef stilte een stem", al sluit het er wel bij aan. Uit een inventarisatie van de Stichting Groene Hart blijkt dat bijna overal het geruis van vliegtuigen of snelwegen te horen is.

Lees meer in het Reformatorisch Dagblad