Tariefverlaging openbaar vervoer in Zuid-Holand

10-11-2017 Zuid-Holland - De provincie Zuid-Holland heeft 3,5 mln in 2018 en 3,5 mln in 2019 opgenomen in de begroting ten behoeve van een tariefverlaging van het openbaar vervoer. Het amendement op de begroting werd ingediend door de PvdA en is unaniem aangenomen. De PvdA hamert er al drie jaar op dat het openbaar vervoer in de provincie Zuid-Holland te duur is.Terwijl alle inkomsten en uitgaven van de provincie sinds 2015 op de nullijn zijn gezet en de automobilisten

zelfs een forse lastenverlaging hebben gekregen, namen de tarieven in het OV alleen maar toe.

Tarief terug tot niveau 2015
Eerder dit jaar kreeg de PvdA tijdens de behandeling van de Kadernota 2018 al steun van alle fracties in Provinciale Staten om te onderzoeken hoe de tarieven in het openbaar vervoer in Zuid-Holland vanaf 2018 verlaagd kunnen worden. Met het unaniem aangenomen amendement van afgelopen woensdag wordt zowel in 2018 als in 2019 3,5 miljoen euro gereserveerd voor een verlaging van de OV-tarieven. Met deze inzet van middelen moet het mogelijk zijn de tarieven minimaal terug te brengen tot het prijspeil van 2015.

Middelen zo snel mogelijk inzetten
In het aanstaande overleg met de vervoerders kan worden besproken hoe de middelen zo snel mogelijk in een tariefsverlaging van zoveel mogelijk gehanteerde tarieven kan worden omgezet, waarna de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dit in een concreet voorstel voor tariefsaanpassing kan omzetten.

Fractievoorzitter Ron Hillebrand: “Wij zijn heel blij met dit resultaat. Veel mensen reizen dagelijks met het openbaar vervoer naar hun werk en school. De PvdA vindt het belangrijk dat zij voor een betaalbare prijs kunnen reizen.”