Inwoners tonen weinig belangstelling voor testlab lokale democratie

05-11-2017 Bodegraven-Reeuwijk - Om te onderzoeken hoe inwoners denken over de lokale democratie heeft de gemeente een enquête over het functioneren van de gemeenteraad, het college en de ambtenaren gehouden. De enquête was te raadplegen via de website van de gemeente en is door 150

inwoners ingevuld. Behalve de enquête zijn er ook 80 flits- en 3 diepte-interviews afgenomen door raadsleden bij willekeurige inwoners.

Uit het onderzoek blijkt dat inwoners tevreden zijn over de gemeente. Wanneer er om verbeterpunten wordt gevraagd blijkt dat sommige inwoners niet goed weten waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Ze noemen verbeterpunten op voor de NS of de woningbouwcoöperatie. Inwoners blijken over het algemeen de gemeenteraadsleden niet te kennen en weten niet goed waar ze naar toe moeten met een vraag, klacht of initiatief. Ook het onderscheid tussen gemeentebeleid en politiek is onduidelijk.

Uit de interviews bleek dat mensen vooral interesse hebben voor het onderhoud van de openbare ruimte en veranderingen in hun wijk of straat. Informatieavonden over nieuw beleid worden als positief ervaren maar de inwoners missen de terugkoppeling over wat er met hun opmerkingen is gedaan. Ze weten niet waarom bepaalde ideeën niet worden overgenomen en denken dat hun inbreng voor niets is geweest.

De discussieavond die op 2 november in de raadszaal werd gehouden, is maar door een handjevol betrokken inwoners bezocht. De uitslag van het onderzoek en de stellingen leverden weinig discussie op. Uit het onderzoek werd wel duidelijk dat de inwoners het functioneren van college en gemeenteraad heel anders beleven dan het college en de gemeenteraadsleden zelf.

Kijk hier voor meer informatie over het testlab lokale democratie

Lees ook: Bodegraven-Reeuwijk vraagt inwoners naar mening over lokale democratie

Lees ook: Burgemeester niet voor revolutie