Beoogde afsluiting deel van Dronensingel voor autoverkeer

04-11-2017 Bodegraven -  Wijkteam zuid is zeer benieuwd naar de mening van direct omwonenden van de Dronensingel en zal daarom op 7 november van 19.00 tot 20.00 uur letterlijk haar tent opslaan nabij de toekomstige uitbreiding. Als u een mening wilt weergeven, of meer inlichting over dit onderwerp wilt: kom naar de tent of stuur een mail.( info@wijkteamzuid.nl ).

 


Wijkteam Zuid volgt al enkele jaren met grote belangstelling de ontwikkelingen rond de uitvoering van het, in 2010 door de gemeenteraad vastgestelde, Masterplan Dronenwijk. Alle officiële informatieavonden naar de omwonenden toe werden bezocht en de plannen kritisch bekeken. In het kader van de bouw van een nieuwe dependance voor de Verhoeff-Rollman school is onlangs in de Staatscourant een wijziging van het bestemmingsplan uit 2010 aangekondigd, waarin ondermeer het permanent afsluiten van een gedeelte van de Dronensingel tussen de nieuwe school en de Beatrixschool is opgenomen.
Dit plan ligt vanaf 26 oktober 2017 t/m 6 december ter inzage in het klantcontactcentrum van de gemeente en digitaal op de website: https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/overzicht-ruimtelijke-plannen.
Bewoners kunnen in deze periode hierop reageren door het indienen van een zienswijze die gericht dient te worden aan de gemeenteraad.