Tarief per inworp ondergrondse container stijgt in 2018

29-10-2017 Bodegraven-Reeuwijk - Het ziet er naar uit dat het belastingtarief in 2018 voor het vastrecht van de afvalstoffenheffing gelijk blijft en het variabel tarief stijgt van 1 euro naar 1,50 euro per inworp. Doordat de kosten voor straatreiniging in 2018 moeten worden toegerekend aan de kosten voor afvalverwerking in plaats van aan rioolkosten, stijgen de kosten voor de afvalverwerking met 500.000 euro.

Omdat een daling van de afvalstoffenheffing is beloofd bij de invoering van Bewust Afval Scheiden (BAS), is dit moeilijk te verkopen aan de inwoners en probeert het college zoveel mogelijk kosten te besparen op de afvalverwerking.

Kosten besparen
Het college stelt voor om het groenafval in de winter om de vier weken op te laten halen in plaats van om de twee weken. Omdat het aanbod van restafval sinds de invoering van BAS met 25% is gedaald, kan het aantal ondergrondse containers worden verminderd of hergebruikt in nieuwe wijken. De grijze containers in de buitengebieden zouden minder vaak geleegd kunnen worden.

Overtollige ondergrondse containers zouden ook gebruikt kunnen worden voor het inzamelen van plastic, metaal en drinkpakken (PMD). Mogelijk kan het inzamelen van textiel nog geld opleveren.

Kosten verschuiven
Door de kosten van ondersteuning bij evenementen, kwijtschelding van belastingen en subsidie voor verenigingen die oud papier ophalen op een ander bordje te schuiven. kunnen de kosten voor de afvalstoffenheffing verlaagd worden maar komen ze ergens anders weer tevoorschijn.

Reorganiseren
Afvalverwerkingsbedrijf Cyclus is bezig met een grote reorganisatie en het uitfaseren van de activiteiten die niet met afvalverwerking te maken hebben. De kostenbesparing gaat een tariefdaling van de afstoffenheffing opleveren van 20%. Wanneer die tariefdaling wordt doorgevoerd is nog niet bekend.

Lees ook: Hoger tarief voor afvalverwerking lastig uit te leggen

Lees ook: 112 mensen weg bij Cyclus door afstoten beheer openbare ruimte