Wethouder tekent manifest tegen gasboringen in het Groene Hart (video)

28-10-2017 Bodegraven-Reeuwijk - Kees Oskam (CU), wethouder van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid namens de SP en Lies van Aelst, lid van Provinciale Staten Zuid-Holland namens de SP, tekenden afgelopen zaterdag in het gemeentehuis op een reddingsvest een manifest tegen gaswinning in het Groene Hart. Sandra Beckerman woont in Groningen waar door de

gaswinning aardbevingen zijn ontstaan, met als gevolg veel schade aan huizen. Het is de bedoeling dat op korte termijn huishoudens geen gas meer gebruiken en overstapen op alternatieve energiebronnen.

Wethouder van Woerden tekent manifest niet

Vermilion Energy heeft plannen om olie en gas te winnen in het Papekopveld. Het boorterrein ligt in Bodegraven-Reeuwijk maar de olie en het gas bevinden zich op zo’n 2 km diepte deels onder de Woerdense woonwijk Molenvliet met 10.000 inwoners en de polders Rietveld en Barwoutswaarder. Wethouder Hans Haring van Woerden wilde het manifest niet tekenen omdat hij denkt dat het zinloos is. Hij is wel tegen de gasboringen omdat hij bang is voor bodemdaling in het kwetsbare veengebied.

Inwoners en bestuurders samen optrekken tegen Den Haag
Wethouder Oskam zei dat hij de gasboringen niet kan tegenhouden omdat de minister van Economische Zaken de concessies heeft verleend op basis van de Mijnbouwwet. In 2006 verleende de minister Northern Petroleum Nederland BV vergunning voor dertig jaar opsporen en winnen van energie in het gebied Papekop. Vermilion nam deze vergunning in 2013 over.
Wethouder Oskam wil wel kijken of hij symbolisch de omgevingsvergunning voor de boorlocatie kan intrekken. Sandra Beckerman is ervan overtuigd dat wanneer inwoners en bestuurders samen optrekken, ze het kunnen winnen van de reuzen in Den Haag.

Onderwerp voor de verkiezingen
De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk heeft afgelopen woensdag een uitgangspuntennotitie aangenomen over grootschalige duurzame ontwikkelingsprojecten in de gemeente. Het gaat om het plaatsen van windmolens en aanleggen van zonneweiden. Wethouder Cees Oskam vindt dat nu de gemeenteraadsverkiezingen er aan komen, partijen kleur moeten bekennen en aangeven of ze voor of tegen deze ontwikkelingen zijn. Tijdens de provinciale Statenverkiezingen in 2015 voerde behalve de SP ook de ChristenUnie actie tegen de gasboringen in het Groene Hart.

Zie ook persbericht GroenLinks

Lees ook: Woningen zonder gasaansluiting bouwen in Nieuwerbrug