Europese subsidie voor open WIFI in gemeenten

24-10-2017 Bodegraven-Reeuwijk - Het Europees Parlement heeft geld vrijgemaakt voor gemeenten die gratis wifi willen faciliteren voor hun bewoners. De toewijzing van de subsidie gebeurt op volgorde van indiening van de aanvraag, waarbij rekening gehouden wordt met geografische spreiding.  Gemeenten in Europa kunnen binnenkort gratis wifi aanvragen voor hun stads- en dorpscentra.

Het CDA wil dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de subsidie gaat aanvragen.

Op 12 september heeft het Europees Parlement het WiFi4EU-plan goedgekeurd. Het fonds stelt tot € 120 miljoen beschikbaar voor de aanschaf van apparatuur voor lokale projecten. Dat moet gericht zijn op het voorzien van gratis wifi in publieke ruimtes, zoals pleinen, parken, bushaltes, gemeentehuizen, buurthuizen en onderwijs, cultuur, sport- en jeugdinstellingen.

“Volgens cijfers van het CBS had in 2016 gemiddeld 6,6% van de Nederlandse bevolking geen toegang tot internet. In Bodegraven-Reeuwijk zou dit uitkomen op zo’n 2.225 personen.” vertelt CDA-fractievoorzitter Jan Vergeer. “Voor een open lijn met de rest van de wereld mag het volgens het CDA niet uitmaken waar je woont of hoeveel je verdient. Bovendien is toegang tot internet volgens het CDA tegenwoordig een basisbehoefte.”