Wilem Zuyderduyn wordt nieuwe lijsttrekker VVD

24-10-2017 Bodegraven-Reeuwijk - Het was maandag een bijzondere avond voor de lokale liberalen van Bodegraven-Reeuwijk, want op de algemene ledenvergadering werden Lizette Visscher en Willem Zuyderduyn in het zonnetje gezet. De VVD hecht waarde aan regelmatige verjonging, en zodoende zal Lizette Visscher in maart na 13 jaar in de politiek het stokje overdragen aan Willem Zuyderduyn.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart is Willem verkozen tot lijsttrekker, maar ook Lizette zal (als lijstduwer) op het stembiljet verschijnen.

Lizette Visscher kwam 44 jaar geleden in Reeuwijk-Brug wonen en heeft zich vele jaren ingezet voor het Reeuwijkse sportleven en in de zijlijn ook voor de VVD. In 2005 werd zij raadslid, en in 2007 nam zij het fractievoorzitterschap over. Een functie die ze ook na de gemeentelijke herindeling in 2010 bleef uitoefenen. Toen de VVD in 2014 onverwacht in de oppositie belandde, veranderde de rol van de VVD van besturen naar bijsturen. Ondanks de soms rigide houding van de coalitie, bleef Lizette met een enorme gedrevenheid opkomen voor de belangen van onze inwoners. Zo speelde de VVD onder haar leiding een belangrijke rol bij het open houden van de Fuut, en daarnaast werd (en wordt!) stevig gestreden tegen de manier waarop de sportharmonisatie wordt uitgevoerd.

Haar opvolger Willem Zuyderduyn is geen onbekende. Hij woont in Bodegraven en is al langer actief bij de lokale VVD. In februari 2016 is hij raadslid geworden, waarbij hij zich vooral inzet voor het sociaal domein. Een belangrijke portefeuille waar de wethouder geregeld steken laat vallen en bovendien flink uit de pas loopt met zijn begroting. Willem hecht veel waarde aan levendige dorpen, en ziet daarin een belangrijke rol weggelegd voor goede huisvesting voor jongeren.