24 illegale schuurtjes en 6 illegaal bewoonde recreatiewoningen

23-10-2017 Reeuwijk - In het plassengebied zijn door de Omgevingsdienst Midden Holland 24 illegale bergingen, vlonders en/of steigers aangetroffen en zes recreatiewoningen die illegaal permanent worden bewoond. Met de bewoners van de recreatiewoningen is een handhavingstraject gestart middels het versturen van een voornemen tot een last onder dwangsom. De eigenaren van illegale bebouwing hebben een constateringsbrief ontvangen waarin vermeld staat of

de bebouwing moet worden afgebroken of aangepast.

Vanwege de omvang van het aantal te controleren percelen en recreatiewoningen worden de controles gefaseerd uitgevoerd. Zowel wat betreft de onbebouwde percelen als de recreatiewoningen is slechts een deel aangepakt. Er moeten nog ruim 240 onbebouwde percelen en 200 recreatiewoningen worden gecontroleerd. De komende periode zullen de werkzaamheden voor beide projecten daarom worden voortgezet schrijft het college in een raadsinformatiebrief.