Veel beperkingen voor kleine ondernemers in Buitengebied Noord

23-10-2017 Bodegraven-Reeuwijk - De gemeenteraad gaat op 25 oktober het bestemmingsplan Buitengebied Noord vaststellen. Er wordt al sinds 2014 gewerkt aan dit plan omdat het erg ingewikkeld is. Op 13 september hebben diverse mensen ingesproken omdat het bedrijfje op hun terrein volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan. Gevraagd is om het bestemmingsplan aan te passen.

Op een na, hebben ze allemaal het advies gekregen om een planprocedure op te starten. Wethouder van den Heuvel heeft toegezegd om al de planprocedures in een keer te willen afhandelen in een herziening van het bestemmingsplan.

Volgens het bestemmingsplan kunnen bouwvlakken niet zomaar uitgebreid of verschoven worden. D66 heeft een motie ingediend waarin het college wordt gevraagd geen toestemming te geven voor het uitbreiden van bouwblokken. De SGP heeft ook een motie ingediend waarin juist het tegenovergestelde wordt gevraagd.

Door de Noordzijdepolder is een Natuurnetwerk gepland dat de Nieuwkoopse en Reeuwijkse plassen met elkaar moet verbinden. Natuurmonumenten heeft de grond die daarvoor nodig is al in eigendom en heeft die tot nu toe verpacht als grasland aan de melkveehouders. Het CDA heeft een amendement ingediend dat betrekking heeft op de vergoeding die melkveehouders tegemoet kunnen zien als ze hun grasland moeten afstaan aan de natuur.

Lees ook: Gebiedsindeling Bodegraven-Noord los van bestemmingsplan

Kijk hier de insprekers van 13 september terug

Kijk hier de commissievergadering van 10 oktober terug