Ruimte maken om lokaal duurzame energie op te wekken in Bodegraven-Reeuwijk

22-10-2017 Bodegraven-Reeuwijk - De gemeenteraad neemt komende woensdag en besluit over het voorstel om in Bodegraven-Reeuwijk energie op te gaan wekken met behulp van windmolens en zonneweiden. Op dit moment is dat nog niet mogelijk omdat het niet past binnen de bestaande bestemmingsplannen en het provinciaal beleid. D66 stelt voor om geen energie te steken in het plaatsen van windmolens binnen

de gemeente omdat de provincie al andere locaties heeft aangewezen voor windmolens. Martijn Barnas benadrukte tijdens de commissievergadering dat D66 niet tegen windenergie is maar omdat er bij de provincie geen draagvlak voor lijkt te zijn, D66 voorstelt om windenergie in te kopen dat elders wordt opgewekt.

Ook de VVD is er voor om windenergie die bijvoorbeeld op zee wordt opgewekt in te kopen. Lizette Visscher wil wel een uitzondering maken voor coöperatie De Windvogel en meewerken aan het herplaatsen van een nieuwe windturbine, ook al zou die hoger zijn dan de oude windmolen.

Luister hier naar het debat in de commissie Ruimte van 10 oktober 2017 bij agendapunt 8.