Werkgelegenheid in Midden-Holland groeit sterk

18-10-2017 Midden-Holland - Op basis van nieuwe cijfers van het CPB verwacht UWV dat er dit jaar en volgend jaar in totaal 2.600 banen meer bij komen voor werknemers in Midden-Holland. Daardoor neemt de werkloosheid verder af. Voor eind 2018 verwacht UWV nog 2.850 WW-uitkeringen uit te keren in Midden-Holland. Dat zijn er 1.000 minder dan eind 2016: een daling van 26%.

Dit is lager dan de landelijke daling met 28%.

Eind tweede kwartaal van 2017 stonden in Zuid-Holland Centraal zo’n 2.000 vacatures open. Steeds meer werkgevers vinden het moeilijk om gekwalificeerd personeel te vinden.Bijna één op de zes werkgevers in Nederland vindt dit tekort aan arbeidskrachten een belemmering. Eerst kampten vooral de sectoren ICT en techniek met deze krapte. Inmiddels is deze doorgedrongen in meer sectoren. Denk aan transport en logistiek, zorgsector en in toenemende mate onderwijs. De concurrentie tussen sectoren is aanzienlijk toegenomen.

In economisch en administratieve beroepen op lager en middelbaar niveau is de kans op werk minder goed. Voorbeelden zijn administratief medewerker, receptionist en kantoorassistent. Werkzoekenden in deze beroepsgroep kunnen hun kans op werk vergroten door uit te wijken naar andere sectoren, andere beroepen of naar een andere regio.

Langdurig werklozen, laag opgeleiden, 50-plussers en personen met een arbeidsbeperking hebben nog steeds een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Dat is dé uitdaging voor regionale arbeidsmarktpartijen. Zij zullen zich moeten inzetten om kwetsbare werkzoekenden aan werk te helpen en kwetsbare werkenden aan het werk te houden. Samenwerking is hierin cruciaal.