Provincie investeert 65 mln in economische groei en duurzaamheid

11-10-2017 Zuid-Holland - Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland heeft in de begroting 65 miljoen voor investeringen uitgetrokken. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe economie, energievernieuwing, openbaar vervoer zoals de Rijnlandroute, aantrekkelijk, leefbare en veilige leefomgeving, bereikbaarheid en lastenverlichting.

GS willen met de partners in de regio’s de regionale energie strategieën omzetten in actieplannen, om de uitvoering verder te versnellen. Om de grote hoeveelheid wind- en zonne-energie die binnen enkele jaren beschikbaar komt beter te kunnen benutten, wordt ook ingezet op het verduurzaming van de productie van energiedragers zoals waterstofcellen.

In 2018 wordt de inzet op energietransitie in het openbaar vervoer vervolgt:  de eerste vier waterstofbussen gaan in de Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee rijden.  In totaal zal in de lopende bestuursperiode circa € 14,5 miljoen extra worden geïnvesteerd.

Lees meer op de website van de provincie