24,4 mln voor realisatie Natuurnetwerk Krimpenerwaard

11-10-2017 Krimpenerwaard - Provincie Zuid-Holland is positief over de aangepaste realisatiestrategie van de stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard en is bereidt daarvoor een extra investering te doen van 24,4 miljoen. Betrokken agrariërs die via zelf bij willen dragen aan de natuur-, water- en

bodemdaling doelstellingen wordt op grond van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) nu investeringsruimte geboden.

Transformeren of opkopen
Dit maakt het voor hen makkelijker om hun bedrijf te kunnen omvormen naar een natuur inclusief bedrijf. Hiermee wordt ook de realisatie van weidevogeldoelstellingen versneld. Met de betrokkenen die niet kiezen voor zelfrealisatie kunnen middels deze investering afspraken gemaakt worden om uitgekocht te worden tegen een volledige schadeloosstelling. Deze aangekochte gronden komen vervolgens ook weer beschikbaar voor een natuurinclusief bedrijf.

Voorwaarden
De provincie stelt wel enige voorwaarden. Zo moet de gemeente Krimpenerwaard een bestemmingsplan voorbereiden en vaststellen dat de realisatie van natuur- en waterdoelen planologisch mogelijk maakt en het Hoogheemraadschap moet een besluit nemen dat realisatie van het natuurnetwerk waterstaatkundig mogelijk maakt. Volgens de nieuwe planning van de stuurgroep zal het netwerk in 2021 gerealiseerd zijn.

Bron foto: veenweidenkrimpenerwaard.nl/actueel