Wethouder zet preventieve maatregelen jeugdzorg in

11-10-2017 Bodegraven-Reeuwijk - De gemeente Bodegraven-Reeuwijk hikt volgens de eerste kwartaalrapportage over het sociaal domein tegen een tekort van 1,6 miljoen aan voor de jeugdzorg. Hoewel er in de gemeenteraad door de VVD al is geopperd om in de begroting wat meer geld te reserveren voor de jeugdzorg, wil wethouder Kromwijk daar nog niet aan. Hij stelt een reeks preventieve maatregelen voor.
 

Enkele van die maatregelen zijn: het project startblokgelijkheid (vroeg- en voorschoolse educatie), vroegsignalering (huisbezoek bij pasgeborenen), jeugdhulp vanuit de schil, jeugdondersteuning op school en een interventietraject 'vechtscheidingen'. Verder loopt er een pilot ADHD en er is aandacht voor het terugdringen van enkelvoudige dyslexie.

Jeugdzorgaanbieders Zuid-Holland-Zuid in problemen

Verschillende aanbieders van jeugdzorg in de regio Zuid-Holland-zuid, waar Bodegraven-Reeuwijk niet onder valt,  hebben aangegeven dat de vergoedingen die voor de jeugdzorg worden geboden te laag zijn om vanaf 1 januari 2018 nog voldoende kwaliteit te kunnen leveren. De fractie van GroenLinks heeft hierover vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Sinds enige jaren zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, maar de provincie heeft als taak om de kwaliteit van het bestuur in de gemeenten te waarborgen. Uit verschillende signalen blijkt dat gemeenten onvoldoende middelen hebben om de jeugdzorg, die zij van de provincie hebben overgenomen, te leveren met behoud van voldoende kwaliteit.

GroenLinks fractievoorzitter Huri Sahin: 'De zorg aan kwetsbare jongeren is te belangrijk om door geldgebrek te laten verwaarlozen. Als gemeenten de kwaliteit niet kunnen garanderen vindt GroenLinks dat de provincie haar rol moet nemen en de gemeenten moet helpen bij het waarborgen van kwalitatief goede jeugdzorg voor alle jongeren die dat nodig hebben.'