Onderwaterdrainage in polder Driebruggen uniek project

11-10-2017 Driebruggen - Het initiatief van 13 boeren en 15 particulieren willen in de hele polder Lange Weide van 310 hectare een onderwaterdrainage aanleggen. Aanleg op deze schaal is nog niet voorgekomen in de veenweidengebieden van Nederland. Om het project mogelijk te maken heeft de Stichting Gebiedscoördinatie Rijn & Gouwe Wiericke en het collectief van de boeren en particulieren, een subsidieaanvraag

ingediend van 1,1 miljoen bij het Europese Plattelands Ontwikkelings Programma (POP3). Als Europa de subsidieaanvraag goedkeurt, kan de uitvoering van het project van start gaan. De initiatiefnemers van dit project werken nauw samen met het waterschap, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld.

Europese Commissie bezoekt boeren polder Lange Weide
Onlangs heeft de Europese Commissie Landbouw, onder leiding van Director Mario Milouchev, de polder in Driebruggen bezocht om met de boeren in gesprek te gaan over plattelandsontwikkeling en klimaatsveranderingen. Dit bezoek was onderdeel van een tweedaagse studie trip van de Europese Commissie in Nederland.

Hoe werkt onderwaterdrainage
Onderwaterdrainage is een vorm van drainage waarbij de drains 10 tot 20 cm onder het slootpeil aangelegd worden. Hierdoor kan in droge perioden slootwater via de drains in het perceel infiltreren, en wordt voorkomen dat in droge perioden de grondwaterstand van het perceel diep onder dat van het slootpeil uitzakt. Door de hogere grondwaterstand in het perceel blijft de grond vochtig en daarmee zuurstofloos waardoor afbraak van het veen door oxidatie met ongeveer de helft wordt afgeremd.