BOV teleurgesteld over intrekken standplaatsenbeleid

10-10-2017 Bodegraven - De Bodegraafse Ondernemers Vereniging (BOV) begrijpt niet waarom het college het nieuwe standplaatsenbeleid heeft ingetrokken. Volgens wethouder Dirk-Jan Knol is dat gedaan omdat er in de commissie Bestuur en Financiën een discussie was ontstaan over het nieuwe beleid en er een relatie werd gelegd met de centrumvisie voor het centrum van Bodegraven.
 

Het nieuwe beleid was er op gericht om het aantal standplaatsen teug te brengen naar maximaal twee per kern en de contracten voor onbepaalde tijd om te zetten naar contracten voor bepaalde tijd.

De voorzitter van de BOV trekt de conclusie dat de standplaatshouders kennelijk belangrijker gevonden worden dan de eigen ondernemers in het dorp.  Hij zegt: "Al langer zijn de vele standplaatsen in het dorp de leden van de BOV een doorn in het oog zolang het geen plaatselijke ondernemer is en/of het geen toevoeging is aan het aanbod". De BOV ervaart oneerlijke concurrentie van de ambulante handel, waar die niet aanvullend is op het winkelaanbod.

De lokale ondernemers proberen met man en macht om bepaalde branches in het dorp te houden. De pandeigenaren betalen mee aan het ondernemersfonds en de leden van de BOV betalen contributie. Met dat geld wordt geïnvesteerd in feestverlichting, bloembaken, leuke acties voor het winkelend publiek. De winkeliers kunnen het dan ook niet waarderen als de standplaatshouders op vrijdag en zaterdag even de krenten uit de pap komen halen.

Lees ook: Collegebesluit over gewijzigd standplaatsenbeleid ingetrokken

De discussie over het collegbsluit is hier bij punt 7 terug te zien