Ontmoeting met de Islam

13 Sep 2017 - 19:33

Bodegraven - In het Evertshuis is op 13 september een bijeenkomst met als thema: islamitische kunst en Koran, inspiratie en schoonheid.
Spreker is Charlotte Huygens, specialist Arabische kunstgeschiedenis en lid van Nederlandse UNESCO commissie.


Charlotte Huygens (1964) zal het thema toelichten. Charlotte studeerde Talen en Culturen van het islamitische Midden-Oosten in Leiden en Cairo. Als hoofd Presentaties en Educatie was ze tot 2013 werkzaam voor het Rijksmuseum van Oudheden. In 2016 is zij benoemd tot lid van de Nationale UNESCO Commissie. Charlotte is gespecialiseerd in de Arabische kunstgeschiedenis en is ervaren in
het veld van culturele noodhulp wereldwijd. De aanvang is om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.


De toegang is vrij, maar een financiële bijdrage om de kosten te dekken is welkom. De ontmoeting wordt geleid door Jan Bouwens. Om een gesprek met elkaar mogelijk te maken is de groepsgrootte beperkt tot maximaal 20 deelnemers. Is de belangstelling groter dan zullen extra ontmoetingen worden georganiseerd.
Aanmelden: jjob@xs4all.nl onder vermelding van uw naam.