Inwoners krijgen vragenlijsten over veiligheid

08-08-2017 Bodegraven-Reeuwijk - In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk krijgen vanaf 17 augustus 894 inwoners per post een vragenlijst toegestuurd in het kader van de veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. De resultaten worden in maart 2018 verwacht.
 

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Veiligheidssituatie in kaart
Burgemeester Christiaan van der Kamp benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is essentieel dat we weten wat onze inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in deze gemeente en regio vinden. De leefbaarheid van onze mooie dorpen moet voorop staan.”

Het is volgens burgemeester Van der Kamp belangrijk dat zoveel mogelijk van de inwoners die benaderd worden meedoen aan het onderzoek. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de leefbaarheidssituatie in onze gemeente.

Uitnodiging
Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.

Meer informatie over de Veiligheidsmonitor vindt u op www.veiligheidsmonitor.nl.