Gratis buitenkasten beschikbaar voor AED's

05-08-2017 Bodegraven-Reeuwijk - Wie in Bodegraven-Reeuwijk een hartstilstand krijgt heeft een grote kans op eerste hulp van een burgerhulpverlener die in de buurt is. Via een speciale App hebben een grote groep inwoners die een reanimatiecursus hebben gevolgd, zich aangemeld als burgerhulpverlener. Bij een noodoproep worden de ambulance en de dichtstbijzijnde burgerhulpverlener opgeroepen via een App.

Bij de oproep wordt ook meteen gemeld waar de dichtstbijzijnde AED te vinden is. Ligt die op de route, dan wordt die snel opgehaald. Helaas heeft nog niet iedereen die in het bezit is van een AED die ook aangemeld bij HartVeiligWonen.

Wat is een EAD
AED staat voor Automatische Externe Defibrillatoren, een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. De AED zorgt ervoor dat de hartspiercellen worden weer gelijk worden geschakeld, waardoor het hart weer normaal gaat pompen. Dit noemen we ook wel defibrilleren. Bij een hartstilstand is direct starten met reanimeren en het inzetten van een AED van levensbelang.

EAD moet 2 ur bereikbaar zijn
Op donderdag 13 juli kwamen ongeveer 20 inwoners uit alle dorpskernen bij elkaar in het Huis van Alles Reeuwijk-Brug om te bespreken hoe er in Bodegraven-Reeuwijk voldoende AED’s in buitenkasten kunnen komen te hangen. Er zijn al veel AED’s in de gemeente (bij bedrijven en verenigingen), maar deze zijn niet aangemeld bij HartveiligWonen en hangen veelal binnen. Hierdoor worden burgerhulpverleners in de directe omgeving niet naar deze AED’s gestuurd bij een reanimatie en zijn de AED’s niet 24 uur per dag bereikbaar. Een buitenkast is niet alleen goed voor de bereikbaarheid voor de burgerhulpverlener, deze is ook nodig omdat de AED goed op temperatuur moet blijven.

Gratis kasten beschikbaar

Een speciaal opgerichte werkgroep gaat per gebied bekijken waar de AED’s hangen en legt contact met de eigenaren ervan om de mogelijkheden te onderzoeken om de AED buiten te hangen en aan te melden bij HartveiligWonen. De hartstichting heeft op dit moment een actie waarbij 1.400 buitenkasten weggeven worden. Meer informatie over inschrijven en voorwaarden vindt u hier: www.hartstichting.nl/aed-kasten

Vergoeding van de overheid

De overheid zorgt er ook voor dat de drempel voor het aanmelden voor algemeen gebruik van een AED omlaag gaat: de ambulancedienst gaat vanaf 1 januari 2018 de kosten voor het gebruik van de AED vergoeden. Dit maakt het voor AED-bezitters hopelijk laagdrempeliger om hun AED aan te melden voor algemeen gebruik. In een later stadium zal gekeken worden hoe we in de hele gemeente zogenaamde 6-minuten zones kunnen creëren.

Meer informatie
Wilt u zich opgeven als burgerhulpverlener of wilt u deelnemen aan de werkgroep? Stuur dan een mail naarjvandenzen@bodegraven-reeuwijk.nl of mvuyk@bodegraven-reeuwijk.nl .
Meer informatie is te vinden op: https://hartveiligwonen.nl/ Volg ook de facebookpagina: AEDs en burgerhulpverlening Bodegraven-Reeuwijk
Contactpersonen: Jeroen Kok, Rina Hampel, Corina van der Weiden en Renske van Dijk