Het blijft lastig om werk te vinden voor laagopgeleiden

21-04-2017 Midden-Holland - In Midden-Holland gaat circa een derde van de WW-uitkeringen naar mensen zonder startkwalificatie of naar mensen die al een jaar of langer een WW-uitkering hebben. Het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland steeg in maart met 0,9%. Vooral grootwinkelbedrijf, groothandel en zakelijke diensten, inclusief uitzendbedrijven droegen bij aan de stijging.

Laagopgeleiden en langdurig werklozen profiteren minder van aantrekken arbeidsmarkt Niet alle werkzoekenden hebben een gelijke positie op de arbeidsmarkt of kunnen voldoen aan de eisen die de markt aan hen stelt. Uit de Arbeidsmarktanalyse 2017 van UWV blijkt dat bijvoorbeeld  mensen zonder startkwalificatie en mensen die al geruime tijd zonder werk zitten het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.