Cor de Raadt nieuwe voorzitter Stichting Evertshuis

20-03-2017 Bodegraven - Het bestuur van het Evertshuis heeft deze week Cor de Raadt benoemd tot voorzitter van de stichtingen Evertshuis en Bij Everts. Cor de Raadt is woonachtig in Bodegraven, was werkzaam in het hoger onderwijs en is actief in diverse organisaties binnen de Bodegraafse gemeenschap. Na ruim een jaar als algemeen bestuurslid zitting te hebben gehad in het bestuur, neemt hij nu de voorzittershamer over van Rob Overes.

Onder het voorzitterschap van Rob Overes heeft het Evertshuis na de nieuwbouw in 2014 op voortvarende wijze invulling gegeven aan haar taak als cultureel centrum voor Bodegraven-Reeuwijk. De culturele activiteiten en het theaterprogramma zijn uitgebreid en vernieuwd. Ook is de zichtbaarheid van zowel Evertshuis als haar activiteiten vergroot. Er is een nieuw strategisch beleidsplan opgesteld dat de komende jaren verdere groei mogelijk maakt. Rob Overes heeft aangegeven dat hij voor de komende tijd geen ruimte ziet om de bestuursfunctie op een goede wijze in te vullen.

Het bestuur heeft met spijt kennis genomen van het vertrek van Rob Overes en bedankt hem voor de energieke manier waarop hij in de afgelopen jaren aan het bestuur en het Evertshuis leiding heeft gegeven.