Bereikbaarheid Wijkteam Noord via Facebook

19-03-2017 Bodegraven - Wijkteam Bodegraven Noord heeft een Facebookpagina geopend om de communicatie met de inwoners van de wijk te verbeteren. Bodegraven-Noord omvat het gebied in de bebouwde kom van Bodegraven ten noorden van de spoorlijn, van de Burgermeester Kremerweg tot aan het spoor.
Bron foto: Dorpenwijk.nl

Er zijn veel veranderingen in dit gebied te verwachten. In de centrumvisie van de gemeente wordt de visie gedeeld om het centrum levendig en actief te maken en te houden. Dit is voor zowel de winkeliers als de bewoners van groot belang.

Op Facebook wordt verslag gedaan van alle lopende projecten vanuit de wijk en worden belangrijke vergaderingen en bijeenkomsten weergegeven. Als er een melding wordt geplaatst op de Facebookpagina krijgt u hiervan via uw email een bericht. Zo wordt u actief op de hoogte gesteld van lopende en belangrijke onderwerpen.

Uiteraard is het wijkteam ook per mail bereikbaar via wijkteam-noord@hotmail.com. Heeft u tip, wilt u iets verbeteren in uw wijk of wilt u een onderwerp bespreekbaar maken, dan vernemen wij dat graag van u. Want alleen als wij weten wat er speelt in onze wijk kunnen wij onze wijk samen met u verbeteren.