Advies over ontsluiting Markthof niet gewijzigd

19-03-2017 Bodegraven - De verkeerskundige onderbouwing bestemmingsplan Martkthof, die is uitgevoerd op kosten van de gemeente, komt tot de dezelfde conslusie als het eerder uitgevoerde verkeerskundige onderzoek dat is uitgevoerd op kosten van de projectontwikkelaar. In de commissievergadering van 7 februari 2017 werd het besluit over het bestemmingsplan Markthof voorbereid.

De raadsleden van de VVD, het CDA, de PvdA, GL en enkele raadsleden van BB-R hadden zich door de bewoners van de Bodelolaan laten overtuigen dat er betere alternatieven zijn voor een ontsluiting van de Markthof. Ze twijfelden aan de betrouwbaarheid van het uitgevoerde verkeerskundig onderzoek. Wethouder Jan Leendert van den Heuvel bood toen aan om een nieuw onderzoek uit te laten voeren op kosten van de gemeente.Volgens dat onderzoek zijn er aanpassingen van de parkeervakken nodig in de Marktstraat als daar een ontsluiting wordt gemaakt voor autoverkeer. Een ontsluiting via de Bodelolaan of Noordstraat vraagt weinig aanpassingen. Het probleem bij een ontsluiting aan de Noodstraat is dat de grond die daarvoor nodig is, niet in eigendom is van de gemeente of van de projectontwikkelaar.

De tuin van Ghesel Grote valt onder het bestemmingsplan Marktstraat 23 - 25. Voor de ontwikkeling van het hofje moet de raad nu instemmen met een wijziging van dat bestemmingsplan. Rob Passchier stelde voor om aan Van Pelt te vragen om al vast te bennen met het bouwen van het appartementencomplex aan de Martstraat. Van Pelt maakte tijdens zijn inspraak op 15 maart duidelijk dat hij beide plannen, het hofje en het appartementencomplex, tegelijk wil uitvoeren en anders niet.

Het bestemmingsplan wordt a.s. dinsdag weer besproken in de commissie Ruimte.

Lees ook: Blijf af van ons eigen Groene Hart

Lees ook: Besluit bestemmingsplan Markthof uitgesteld