Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers

16-03-2017 Rijnland - Oevereigenaren met een hart voor (water)natuur kunnen subsidie aanvragen om hun oever te veranderen in een natuurvriendelijke oever. Het hoogheemraadschap van Rijnland stelt hiervoor een financiële bijdrage beschikbaar. De aanvraag dient voor 1 mei a.s. ingediend te zijn en aan de voorwaarden te voldoen. De regeling is voor iedereen binnen het beheergebied van Rijnland die een natuurvriendelijke oever aan wil leggen

door de bestaande steile oever te vergraven tot een flauw talud. Gezamenlijk (met bijvoorbeeld de buren) een aanvraag indienen is ook mogelijk. Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen dit jaar tot 1 mei ingediend worden.

Voor particulieren bedraagt de subsidie voor bestaande oevers 100% van het normbedrag van € 65 per meter. Voor natuur beherende organisaties is dit 75% en voor overheden 50% van het normbedrag. De maximumbijdrage per project/aanvrager bedraagt € 30.000.

Meer informatie over de subsidie, de voorwaarden en natuurvriendelijke oevers staat in de folder ‘Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen’ op www.rijnland.net/uw-loket/subsidieregelingen. Op deze website staan eveneens het aanvraagformulier met toelichting en de bijlagen.