Fractievoorzitters D66 in actie tegen winnen schaliegas

14-03-2017 Groene Hart - De D66-fractie-voorzitters van twintig gemeenten in het Groene Hart roepen in een open brief de landelijke politieke partijen op om af te zien van olie- en gasboringen in het Groene Hart. In plaats daarvan moet worden ingezet op duurzame energie. De fractievoorzitters willen dat een verbod op schaliegaswinning in het regeerakkoord van de nieuwe regering wordt opgenomen.

Initiatiefnemers zijn Thierry van Vugt uit Gouda en Heerd Jan Hoogeveen uit Woerden. Zij vinden het onaanvaardbaar dat een aantal grote partijen nog ruimte voor olie- en gasboringen in het Groene Hart.

In de brief wijzen de fractievoorzitters er op dat het Groene Hart een van de zwakste bodems van Nederland kent. Zij vrezen dat boringen de bodem nog meer schade toebrengen en verwijzen daarbij nadrukkelijk naar de situatie in Groningen. Volgens Van Vugt is de situatie in Groningen kennelijk nog niet voor iedereen een duidelijk signaal.