Training voor vrijwilligers in zorg en welzijn

13 Apr 2017 - 13:30

Bodegraven - Mantelzorgcentraal biedt in samenwerking met SAM dit voorjaar de training voor vrijwilligers in zorg en welzijn aan. Door de kanteling van de zorg wordt er steeds meer van vrijwilligers gevraagd en verwacht.

Het is daarom belangrijk dat je als vrijwilliger weet hoe je om kan gaan met signalen in een zorgsituatie en de taken die wel en niet bij een vrijwilliger horen. De training geeft vrijwilligers veel tips en handvatten.

De training geeft onder andere antwoord op de volgende vragen: Wat mag ik wel en wat mag ik niet als vrijwilliger? Wat kan ik verwachten als vrijwilliger? Hoe moet ik omgaan met signalen in een zorgsituatie? Hoe kan ik de mantelzorger het beste ondersteunen?

In deze training staat het uitwisselen en delen van ervaringen en kennis centraal in een interactief programma.

Op 13 april 2017 van 13.30 tot 16.30 uur. Deelname aan de training is GRATIS. HUIS VAN ALLES BODEGRAVEN
Meer informatie en aanmelding via E. info@mantelzorgcentraal.nl of via T. 088 0234 221