Alzheimer Café - Reeuwijk

20 Mrt 2017 - 19:30

Reeuwijk - Maandagavond 20 maart a.s. zal er een Alzheimer Café gehouden worden in “De Reehorst”, Treebord 19 te Reeuwijk. Inloop vanaf 19.15 uur, inleiding op het onderwerp 19.30 uur en om ongeveer 21.15 uur sluiting van de avond.

Het onderwerp is: Wat kan een casemanager voor u doen? Onder leiding van Odile Jaspar zullen twee casemanagers van “Tandem”, Petra Vane en Annemarie Eijkelboom vertellen over hun praktijkervaringen. Een casemanager is goed op de hoogte van welke vormen van dementie voorkomen. Ook het verloop van deze ziekten is voor hen bekend, waardoor ze mensen met dementie en hun directe naasten goed kunnen helpen. Adviezen geven, hulp verlenen d.m.v. raad en daad mensen bijstaan in hun eigen leefomgeving, zijn dagelijkse werkzaamheden.

Als een spin in het web van  allerlei instanties en voorzieningen weet de casemanager adequaat te helpen. Dat kan bestaan uit het met de mensen samen nagaan wat er allemaal speelt aan vragen en problemen, en dan vervolgens op tijd te adviseren wat mensen kunnen doen. Bv. contact opnemen met een indicatieorgaan dat er voor kan zorgen dat iemand met dementie in aanmerking komt voor dagbesteding op een daarvoor aangewezen dagbestedingvoorziening (bv. zorgboerderij of dagbesteding van “Zorgpartners”) Maar de casemanager kan ook helpen bij het doorverwijzen naar andere voorzieningen (op het gebied van aanpassingen in huis, contact opnemen met geriatrische voorzieningen e.d.)

Er is ruim gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. Een stand met informatie op het gebied van dementie en aan dementie gerelateerde onderwerpen is ook aanwezig.