Politie en interventieteam bezoeken pand Pr. Hendrikstraat

12-03-2017 Bodegraven - De politie heeft naar aanleiding van meldingen vanuit de buurt en Meldt Misdaad Anoniem afgelopen zaterdag een pand bezocht aan de Prins Hendrikstraat dat aan de achterkant grenst aan de Julianastraat. Aan de kant van de Prins Hendrikstraat is een groenteboer gevestigd. Het bezoek van de politie maakte onderdeel uit van een onderzoek naar mogelijk illegale activiteiten op het betreffende adres.

Op basis van de openbare orde en veiligheid en brandveiligheid is het pand tot nader order door de burgemeester gesloten. In het persbericht van de gemeente wordt niet vermeld of er mensen zijn aangehouden en of er iets illegaals is gevonden. Een omwonende vertelde dat er altijd een schoen aan het verkeersbord hing als teken dat er werd gehandeld.

Burgemeester tevreden
 “Toen we signalen kregen vanuit de Bodegraafse gemeenschap hebben we dat opgepakt en alle partners bij elkaar gehaald. Dankzij de meldingen die zijn gedaan en de inzet van de politie die daarop volgde hebben we dit resultaat bereikt. Ik roep alle inwoners op om verdachte situaties aan ons door te geven. Op die manier houden we onze dorpen veilig” aldus burgemeester van der Kamp.
 
Brede aanpak criminaliteit
De politie heeft het bezoek met de volgende partnerorganisaties voorbereid: Haags Economisch Interventieteam van politie (HEIT), Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH), gemeente, Stedin, UWV en de NVWA. Het bezoek van de politie en de partnerorganisaties sluit aan bij een bredere aanpak om als één overheid op te treden tegen ‘ondermijnende criminaliteit’. Ondermijnende criminaliteit gaat over vermenging van de onder- en bovenwereld. Dit is een maatschappelijk probleem en komt in vele vormen voor. Soms gaan er achter ondermijning criminele organisaties schuil die grote  winsten maken met hun activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij grootschalige hennepteelt. Vaak wordt dat illegaal verkregen vermogen geïnvesteerd in legale branches, zoals vastgoed, horeca en het verkrijgen van vergunningen. Omdat dergelijke organisaties geweld, afpersing en corruptie niet schuwen, heeft de aanpak van ondermijning een hoge prioriteit.