Inwoners worden gestimuleerd om afval te scheiden

10-03-2017 Gouda - Met de ondertekening van het Bestuursakkoord Van Afval Naar Grondstof (VANG) hebben afgelopen donderdag zes gemeenten en Cyclus afgesproken om inwoners te stimuleren om 75% of meer van het afval te scheiden. Het streven is om in 2020 nog maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar te produceren.
 

Senior adviseur Ageeth Boos van Rijkswaterstaat liet aan de hand van succesvolle voorbeelden zien dat het in de praktijk mogelijk is om de doelstellingen te realiseren. Het geven van een financiële prikkel, een hoog serviceniveau voor waardevolle afvalstromen en gerichte gedragsbeïnvloeding vormen hierin de rode draad. Ook de Cyclusgemeenten kiezen over het algemeen voor een combinatie van deze sporen en leggen daarin ieder hun eigen lokale accenten.

Het Bestuursakkoord VANG is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Vereniging Nederlandse Gemeenten, NVRD en Rijkswaterstaat. Landelijk hebben inmiddels meer dan 100 gemeenten middels een Bestuursakkoord of vergelijkbaar besluit aangegeven zich volop in te zetten om de doelstellingen voor huishoudelijk restafval te realiseren.