Inloopavond Raamwaterplan Bodegraven-Noord verplaatst naar 20 maart

06-03-2017 Bodegraven - Het Waterschap organiseert op 20 maart vanaf 20.00 uur een inloopavond op Fort Wierickerschans (Kuiphuis). De avond is een week verplaatst omdat Campina op 13 maart een gebiedsavond organiseert en mensen nu de kans hebben beide avonden te bezoeken.

Bron foto: LTO Noord

Tijdens de inloopavond op 20 maart kunnen belangstellenden vragen stellen over het waterbeheer, het Raamwaterplan en het peilbesluit. Er kunnen ook eventuele zienswijzes worden ingediend. In het Ontwerp Raamwaterplan staat hoe het Waterschap knelpunten in het waterbeheer in Bodegraven-Noord de komende jaren wil gaan oplossen.

Het Waterschap is van plan hiervoor verschillende maatregelen uit te voeren, zoals het verbreden van watergangen en het aanleggen van vispassages. Het Raamwaterplan loopt tot en met 2021. Gelijktijdig met het Raamwaterplan is ook de inspraak gestart voor het ontwerp peilbesluit. In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen vast van een begrensd gebied. In dit ontwerp worden de huidige waterpeilen opnieuw vastgesteld. Belanghebbenden kunnen inspreken op de ontwerp-plannen.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met de projectleider, Astrid de Boer-Riebel, tel.(030) 209 7146 of boer.as@hdsr.nl