Drie wild beheer eenheden samen in Reeuwijk en omstreken

05-03-2017 Bodegraven-Reeuwijk - Bodegraven-Reeuwijk telt sinds januari 2017 nog maar twee wild beheer eenheden (WBE's). De WBE's Driebruggen, Reeuwijkse Plassen en De Gouwe Driehoek zijn samengegaan in de nieuwe WBE Reeuwijk en omstreken. De WBE's Reeuwijk en omstreken en De Aarlanden voeren het fauna beheerplan uit dat door de provincie is vastgesteld. De gemeente heeft jachthuurovereenkomsten gesloten met de WBE's zodat

zij ook het faunabeheer uitvoeren op grond waar de gemeente eigenaar van is.

Ook agrariërs, staatsbosbeheer, natuurmonumenten, agrarische natuurverenigingen en particulieren voeren natuurbeheer uit. De politie en BOA houden toezicht op de natuurbeheerders. Gecontroleerd wordt of iedereen zich aan wet natuurbescherming houdt.

Het water dat de gemeente in bezit heeft is ondergebracht in de visserijpool zodat er met een vergunning gevist mag worden. In de plassen Elfhoeven en Broekvelden/Vettebroek mag niet gevist worden. Elfhoeven is de kraamkamer voor de vissen en Broekvelden/Vettenbroek valt in een Natura 2000 gebied. Daar mag alleen met een vergunning op persoonlijke titel gevist worden.