Vernielingen tijdens jaarwisseling kosten gemeente 4.800 euro

05-03-2017 Bodegraven-Reeuwijk - Het vernielen van prullenbakken en verkeersborden tijdens de jaarwisseling heeft de gemeente ongeveer 4.800 euro gekost. Uit de evaluatie die de gemeente, politie en brandweer hebben uitgevoerd zijn geen verbeterpunten naar voren gekomen. Binnen het team veiligheid worden komend jaar de werkprocessen met betrekking tot openbare orde en veiligheid verbeterd. Er zal periodiek gerapporteerd worden aan de gemeenteraad.

De terugkoppeling over de jaarwisseling zal ook in de standaardrapportage worden opgenomen.