Medicijnresten vervuilen het water

05-03-2017 Bodegraven-Reeuwijk - Waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven roepen de inwoners op om geen medicijnen door het riool te spoelen maar terug te brengen bij de apotheek.Via het afvalwater komt al een groot deel van ingenomen medicijnen via de riolering bij de afvalwaterzuivering terecht. Dat is onvermijdelijk.
Bron foto: Rijnland.net

Wat wel vermijdelijk is, is dat resten van niet ingenomen medicijnen in het rioolwater terecht komen. De afvalwaterzuivering kan het grootste deel medicijnresten uit het rioolwater filteren. Een klein deel komt alsnog in het oppervlaktewater terecht zodat ook drinkwaterleidingbedrijven daar last van hebben en extra kosten moeten maken om het water te zuiveren. Vissen en andere organismen hebben last van de verontreiniging. Er kunnen verstoringen optreden zoals misvormingen, weefselbeschadiging en zelfs vissterfte.

Het hoogheemraadschap van Rijnland, de samenwerkende gemeenten in de regio Groene Hart en drinkwaterbedrijf OASEN werken aan een schoner milieu en een goede waterkwaliteit. Ook u kunt een bijdrage leveren door uw oude medicijnen niet door de gootsteen of het toilet te spoelen, maar ze in te leveren bij de milieustraat van uw gemeente of bij de apotheek.