Rijngaarde transformeert naar Huis van Alles

01-03-2017 Bodegraven - Mozaïek Wonen en SAM willen de gemeenschappelijke ruimtes van het dienstencentrum Rijngaarde in Bodegraven vernieuwen. Met multifunctionele en fris ingerichte ruimtes zal Rijngaarde geen dienstencentrum meer heten maar Huis van Alles. Alle ruimten worden geschikt gemaakt voor de diverse doelgroepen en nieuwe gebruikers.

Het wordt een centrum met een open karakter, centraal in de wijk.

Samen met wijkbewoners transformeren
Ouderen blijven een heel belangrijke doelgroep maar men wil mengen met jongere generaties. Mozaïek Wonen wil als verhuurder de ontwikkeling van een Huis van Alles graag mogelijk maken en verbinden aan de nieuwbouw en ook het bestaande wooncomplex daarin meenemen.

Het dienstencentrum met de huidige functies is voor ouderen in Bodegraven-Zuid een belangrijke centrale plek. Het heeft een goede ligging, is bekend en is op alle werkdagen open. Het heeft een functie voor zowel de  bewoners van wooncomplex Rijngaarde als voor de bewoners van de omliggende woningen in de Dronenwijk en Broekvelden. SAM en ook Mozaïek Wonen vinden deze functie belangrijk en willen dat in de toekomst zo houden, alleen wel in een modern jasje dat past bij de ouderen van nu. 

Lang zelfstandig blijven wonen
Rijngaarde heeft als wooncomplex het imago van een bejaardenhuis, terwijl het geen zorgcentrum is maar een complex voor zelfstandig wonende ouderen die huren van Mozaïek Wonen. Zorg die in het verleden vanzelfsprekend geleverd werd  door de SWOB als onderdeel van het wonen in Rijngaarde - zoals bijvoorbeeld de slaapwacht -  is niet meer.

Anderzijds levert SAM nog steeds – net als in het verleden de SWOB  deed - ondersteunende diensten die het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen ondersteuning bieden, zoals maaltijden aan huis verzorgen en samen eten, naast vervoer, alarmering, informatie- en advies, Handje Helpen, mantelzorgondersteuning en dagverzorging.