Power voor garantiebanen met project TalentMatch

22-02-2017 Bodegraven-Reeuwijk - Wethouder Martien Kromwijk wil via het project TalentMatch proberen om zo snel mogelijk12 mensen uit Bodegraven-Reeuwijk met een beperking die nog geen baan hebben gevonden aan een garantieban te helpen. Dat is te lezen in AD Groene Hart. TalentMatch maakt gebruik van werkgevers die als buddy fungeren voor een werkzoekende. De werkzoekende maakt gebruik

van het netwerk van de werkgever om een baan te vinden.

Garantiebanen zijn bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen en niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Dat betekent: voor alle Wajongers én voor alle mensen die op 1 januari 2015 nog op de wachtlijst Wsw staan. UWV bepaalt voor mensen die onder de Participatiewet vallen wie voor een garantiebaan in aanmerking komt.

In 2026 moeten er in Nederland 125.000 gaantiebanen zijn gerealiseerd. Als ze er dan net zijn, kan de regering een quotumregeling instellen. Werkgevers moeten dan verplicht mensen met een arbeidsbeperking aannemen en gaan een heffing betalen voor niet vervulde plekken.

Bron foto: burgerbelangen.nl