Dwangsom voor pandeigenaren van lege panden

21-02-2017 Gouda - Pandeigenaren die onnodig lang hun pand in de binnenstad van Gouda leeg laten staan, kunnen door de gemeente Gouda worden gedwongen een nieuwe gebruiker voor hun pand te accepteren. Gaat een pandeigenaar daarin niet mee, dan kunnen dwangsommen worden opgelegd totdat het gebouw uiteindelijk wel in gebruik is genomen.

Dit staat in de verordening die het college van BenW heeft vastgesteld om de leegstand in de binnenstad aan te kunnen pakken. De gemeente Gouda wil een levendige binnenstad waarin het goed wonen, werken en recreëren is. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de verordening om de leegstand in de binnenstad aan te pakken.

Ook in de visie voor Bodegraven Centrum wordt voorgesteld om een leegstandsverordening in te voeren. De leegstandsverordening verplicht eigenaren en gemeente om 2x per jaar met elkaar in sgesprek te gaan over de leegstand. Wanneer de gesprekken niets opleveren en er geen vooruitgang wordt geboekt kan de gemeente eigenaren dwingen aanpassingen te verrichten en huurders voordragen. Bij het structureel niet meewerken door een eigenaar kan in het uiterste geval een boete worden opgelegd.